Lai pievienotos vecāku biedrībai, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu.

Saskaņā ar biedrības statūtiem, biedru uzņemšana biedrībā notiek ar rakstisku iesniegumu, balsojot biedriem ar vairākuma principu.

Pēc anketas aizpildīšanas, jums uz jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta veidlapa, kas būs jāparaksta fiziski uz papīra un jānogādā biedrībā vai arī jāparaksta elektroniski un jāatsūta uz e-pasta adresi, no kuras saņemta.